Sjelevenn om sin relasjon til Felix

Felix kom vandrende inn i mitt liv første gang sommeren 2013, mens jeg var på hytta. Jeg ble betatt ved første blikk. Han var utrolig vakker med et intenst blikk og utstrålte stor ro og verdighet. Siden jeg visste jeg snart skulle dra og kun kom til hytta et par ganger i året, strittet jeg imot å invitere han inn, men han insisterte på å være der og ville helt åpenbart ha kontakt med meg. Allerede da ante det meg at dette var en katt med en stor personlighet. Det var med tungt sinn at jeg dro, etter først å ha lagt igjen noe mat til han i et uthus. Utover vinteren hendte det ofte at jeg tenkte på han og bekymret meg over om han hadde det bra og håpet inderlig at han hadde et godt hjem. Jeg innså at han allerede hadde fått en stor plass i mitt hjerte. Lite visste jeg da at dette skulle bli starten på noe helt spesielt.

Neste sommer dukket han raskt opp igjen, og nå var det gjort. Han inntok sin plass i hytta med den største selvfølgelighet. Samtidig begynte jeg å spørre etter hvem som eide han. Mange hadde sett han vandre omkring både vinter og sommer, og mange var svært bekymret på hans vegne. Jeg fant etter hvert ut at han bodde i nærheten og kontaktet familien som sa at det bare var hyggelig at han var hos meg. De har senere flyttet fra stedet. Deretter vokste vårt vennskap raskt.   Når jeg reiste hjem igjen, ordnet jeg sengeplass og mat til han i uthuset, men i de kalde vintrene tenkte jeg ofte på han og var bekymret. Det var nettopp mine bekymringer for hans ve og vel som gjorde, at jeg tok kontakt med en dyretolk. Det var en skjellsettende opplevelse som åpnet opp en helt ny verden for meg og bekreftet min sterke relasjon til han. Dermed startet en ny fase i Felix og mitt liv. Vi kunne kommunisere via en dyretolk. Dette har   resultert i de budskapene som blir beskrevet her, og som fortsatt pågår, og som Felix selv har ønsket å publisere på denne måten.

Snart seks år etter at vi møttes første gang, har Felix og jeg et enda tettere og nærere forhold. Jeg er utrolig glad i han og gjør alt som står i min makt for at han skal ha det best mulig. Samtidig føler jeg både forbauselse og ærefrykt over å få være en del av hans prosjekt og å bringe det ut til allmennheten. Jeg har lært og lærer stadig mye av Felix og er full av takknemlighet for budskapene som både er rettet til meg og til alle andre som er åpne for dem. Felix og jeg møtes flere ganger i året, og gjensynsgleden er alltid like stor. Etter hvert har jeg lagt forholdene til rette, slik at Felix får det livet som han ønsker seg, med mye kjærlighet fra oss rundt han, et trygt sted å være med mye mat og varme, og sist, men ikke minst, frihet til å komme og gå som han vil. Ved hjelp av dyretolken fortsetter vi våre jevnlige kommunikasjoner av temaer som Felix selv ønsker å ta opp, men også hans svar på våre egne spørsmål. Det nye er at jeg selv så smått har begynt å kommunisere direkte med Felix. Han er blitt min læremester på så mange måter!

Begge dyretolkene som har kommunisert med Felix, er utrolig fine mennesker som er særs dedikerte i sitt arbeid. Jeg har den største beundring for deres arbeid med å åpne opp for en kommunikasjon mellom oss og dyrene, dessverre ofte uten å møte den respekt og anerkjennelse som de fortjener. Heldigvis forandrer tidene seg, og forhåpentligvis kan Felix sin nettside være med å bidra til dette. Vi er forbundet energetisk med alt liv på jorden, og vi kan alle komme i kontakt med alle typer liv, dersom vi åpner opp for det. Inntil videre må vi bruke dyretolker til å opprette denne forbindelsen for oss. For dette banebrytende og modige arbeidet fortjener de all ros. (For mer informasjon om hvordan en dyrekommunikasjon foregår, klikk her). Den nåværende dyretolken, Felix og jeg har etter hvert blitt et godt team som jobber med å realisere Felix sitt ønske om å nå ut til flest mulig mennesker. Uten hennes utmerkete kommunikasjon med Felix og opprettelse av denne fine nettsiden som er helt og holdent hennes fortjeneste, hadde ikke dette prosjektet kunnet la seg realisere. Vi har begge valgt å være anonyme for å la budskapene til Felix tale for seg selv, og Felix er heller ikke hans egentlige navn.

Budskapene til deg fra Felix er enkle og allmenngyldige og har potensiale til å endre ditt liv til det bedre, men det krever engasjement og innsats fra din side.   Du kan enten ta for deg et og et budskap, eller du kan velge ut det som passer deg best her og nå. Du kan begynne helt enkelt, slik Felix foreslår, ved å bli bevisst pusten din og ta pustepauser i løpet av dagen, hvor du kun sitter og puster i et par minutter, på den måten lærer du å være i nuet og la bevisstheten din gå innover og ikke bare utover. Felix, Dyretolken og jeg ønsker deg lykke til!