Dyretolken om Felix

 

Jeg kom i kontakt med Felix og hans sjelevenn, da hun tok kontakt med meg for første gang høsten 2016. Sjelevennen hans er en helt fantastisk kvinne som jeg opplever som klok, reflektert og god. Hun øser av sin kjærlighet til Felix helt betingelsesløst og gjør alt hun kan for at han skal ha det bra. Hun har lært meg mye gjennom samtalene som vi har hatt i forbindelse med kommunikasjonene, og jeg er utrolig glad for å kjenne henne, slik jeg gjør.

Jeg skulle først kommunisere med Felix tre ganger, før vi satte i gang med dette ‘prosjektet’, hvor vi tar imot hans budskap som er så viktig for han å gi til alle mennesker. Det er Felix selv som har understreket, hvor viktig det er for han å spre budskapet videre. Han mener det er hans livsoppgave å få dette ut, og han har hatt en finger med i dette hele veien. Vi forsøker så godt vi kan å etterkomme hans ønsker.

Allerede første gang jeg kommuniserte med Felix, opplevde jeg han som en ‘gammel, nesten kongelig sjel’ som hadde en egen fri og sterk vilje og mye å lære bort. Mye ved han er unikt, som jeg aldri har sett ved andre tilfeller av dyrekommunikasjon. Han er alltid lett å komme i kontakt med og bruker ofte sterke virkemidler for å vise og beskrive hva han mener og vil frem til. Ofte får jeg forvarsler på hva neste kommunikasjonstema er. Det kan du lese mer om i hver kommunikasjon/hvert budskap som ligger her på hjemmesiden.

Selv har jeg lært enormt mye av han, og jeg tar ydmykt imot hans visdom. Det slo meg da vi hadde jobbet med ‘prosjektet’ i nesten et år, at det faktisk er en egen håndbok i selvutvikling som vi blir presentert for her. Det er helt fantastisk!

Jeg føler meg stolt og takknemlig for å være en del av dette, som vi håper skal kunne nå frem til mange. Jeg har selv valgt å være anonym, fordi jeg ønsker at fokuset til de som leser Felix sine budskap skal være på selve budskapet, og ikke på noe annet. Det samme gjelder sjelevennen til Felix. Men jeg kan kort fortelle at jeg er utdannet dyretolk og har tatt en bred utdannelse som har gått over ca. 5 år. Jeg har kommunisert med dyr i snart 9 år, når dette skrives.

Jeg har stor respekt for det jeg driver med og håper også at innholdet på denne hjemmesiden blir møtt med det samme. Mitt ønske for de som leser, er at de tør å ha et åpent sinn og legge fra seg fordommer, kontroll og skepsis. Dette er budskap formidlet i ren kjærlighet fra Felix og kun det.